PRODUKTY:

Řekli o nás...

Jan Svoboda, s.r.o.

Obchodně-technický zástupce pro velmi specializovaný segment naší činnosti, oblast plastikářského průmyslu, kterého nám doporučila Bénéficielle, pomohl velmi rychle a aktivně rozvinout stávající portfolio zákazníků o nové klienty.

Ing. Jan Svoboda, majitel


Výrobní manažer (němčina)

Velmi vitální, 44 letý SŠ se 14 letou zkušeností ve vedení výrobních kolektivů. Sám je vzděláním mechanik, k jakýmkoli výrobním strojům má velmi blízko, zvládá i elektrickou a elektronickou problematiku. Zhruba 10 let pracoval na začátku kariéry jako mechanik opravář strojů a zařízení, poté se začal profilovat v manažerských funkcích od vedoucího údržby až po vedoucího výroby ve středně velkých firmách.

Zásadní zkušenost má z 5 letého angažmá ve výrobní společnosti, kterou jako člen českého managementu zakládal v Děčíně jako dceřinou firmu německé matky. Na základě mezinárodního výběrového řízení se stal vedoucím výroby a pomohl z ničeho vybudovat 70 člennou výrobní firmu a přesunout do ní celou řadu výrobních projektů z mateřské společnosti. Zákazníky byly renomované světové automobilky. Prostřednictvím mistrů řídil 60 dělníků ve 3 směnách (drtivá většina ženy), na základě přijatých zakázek plánoval optimální průběh výroby s přihlédnutím ke stavu materiálu, dodacích termínů, nutnosti přestaveb strojů, lidských možností, zákaznických priorit a dalších mnoha kritérií. Měl na starosti řízení a vytváření výrobních procesů, školení BOZP / PO, nábor a školení zaměstnanců, opravy strojů, revizní kontroly. Byl zodpovědný za udržení indexu výroby a produktivitu, přípravu na zákaznické audity a audity ISO.

Dále působil 4 roky jako vedoucí výroby v textilním průmyslu, kam jako člověk zvenčí přinesl nový pohled na řízení procesů, vnitrofiremní komunikaci, zákaznické audity a vůbec prozákaznický přístup. V nepřetržité výrobě přímo řídil technologa, plánovače, mistry a údržbu, celkem 90 podřízených zaměstnanců.

V posledním, 4letém manažerském angažmá zastával pozici vedoucího výroby ve strojírenství, řídil 5 výrobních úseků se 130 zaměstnanci, vytvářel roční plány výroby, dohlížel na produktivitu výroby a maximalizaci výnosů, zákaznické audity, ISO audity, podílel se na udržení vysoké personální kvality provozů.

Je člověkem, který společnosti, pro kterou pracuje, věnuje mnohem více času a energie než je u zaměstnance běžné, neustále přemýšlí o možných inovacích a úsporách prostředků. Je precizní a nesnese, když se nedaří koordinovat procesy podle předem připraveného plánu. Dobře se orientuje v různých prostředích, což dokumentuje jeho profesní historie – do každého prostředí přinesl řád a jasné vedení, přitom není arogantní a je schopen učit se od zkušených zaměstnanců.

Osobnostně je velmi pozitivní a optimistický, optimismus kolem sebe šíří, jako lídr je velmi dobrý typ. Přitom je náročný na výsledky práce, nebojí se konfliktu, konflikty řeší racionálně a rychle. Rychle se orientuje, je flexibilní, v měnícím se prostředí se dokáže přirozeně orientovat. Je vyrovnaný, má nadhled, nepanikaří.

Dovedu si ho velmi dobře představit na pozici vedoucího výroby jak ve společnosti, která má procesy dobře nastavené, tak ve společnosti, která je nemá oficiálně definované. V prvním případě je schopen přinést nový pohled a zkušenost zvenčí, ve druhém relativně rychle procesy standardizovat.

Určitě ho doporučuji k osobnímu pohovoru.

ŘP: B

Akční rádius: DC + hodina autem

Mzdové očekávání: 50 000+

NOVINKY

Novinky

Vybrané příklady našich vážených klientů

BNFC zpravodaj

Stáhněte si náš atuální zpravodaj, který je k dispozici v online verzi. Najdete zde aktuálně dostupné lidské zdroje ve Vašem regionu, semináře, školení, tipy, rady, zajímavosti.

Jižní Morava - zde

Východní Čechy - zde

Severní Čechy - zde

České Budějovice - zde

Plzeňský kraj - zde

Praha - zde

Severní Morava - zde

Najdete nás na Facebooku

7 TRENDŮ, KTERÉ PŘINESLA RECESE DO VZDĚLÁVÁNÍ
Bylo, nebylo. V porevolučním období, v čase velkých rozjezdů a plánů, kdy se firmám dařilo, vzkvétaly a snažily se z trhu urvat co největší díl, kralovaly ve vzdělávání velké rozvojové projekty. Zejména oblast obchodu byla notně posilována, zatímco manažerské vzdělávání přicházelo někdy na řadu až ve druhém kole. S recesí se mnohé změnilo. Více zde.

Stáhněte si aktuální znění Zákoníku práce
Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2013, naposledy novelizován zákonem č. 385/2012 Sb. ze dne 24.10.2012. Stáhněte zde

Spolupracujeme:

Víte, že:

Existuje jev, který popisuje termin "vnitřní výpověď? Je to vědomá rezignace zaměstnanců. Konec angažovanosti, osobního nasazaní a obětavosti ve prospěch zaměstnavatele. Spolupracovníci, kteří vnitřně vypověděli, nejsou již dále připraveni aktivně se angažovat ve prospěch svého zaměstnavatele a redukují svoji výkonnost na to co se jim výslovně nařídí.
Ve svém důsledku jsou v takové situaci poraženými obě strany. Z pohledu organizace zůstává nevyužit hlavní - lidský potenciál. Organizace s vyšší mírou vnitřních výpovědí má problém s realizací i drobných rozvojových projektů. Postiženi spolupracovníci trpí stresem a frustrací.
Postiženou organizaci stojí vnitřní výpovědi každoročně milióny.

Jak na to:

Benjamin Franklin: Většina lidí je tak stresovaná, jak sami chtějí. První krok proto, abyste od života získali to, co chcete, je rozhodnout se, co to je.