PRODUKTY:

Řekli o nás...

Fischer automotive systems

Díky spolupráci s Bénéficielle se nám podařilo v relativně krátkém časovém úseku obsadit několik klíčových pozic důležitých při expanzi naší firmy.

Oceňujeme vysoce profesionální práci a komunikaci. Cílený výběr kandidátů velmi pomohl efektivnímu náborovému řízení

Ing. Hana Blažková, FCCA

finanční kontroler a personální referent


BOZP a PO specialista s potřebnými zkouškami a praxí

Uchazeč je povahou mladý 50tník, komunikativní, pozitivně smýšlející, má bohaté zkušenosti z praxe. Od roku 2015 zastává v jednom výrobním závodě v regionu pozici BOZP, PO a ŽP technika. Má zkušenosti s vedením lidí, vedením projektů, audity, inspekcemi.

Inspekce v oblastech životního prostředí, inspektorátu práce a hygienické stanice byly pod jeho vedením bez nálezu a připomínek. Pracuje tudíž úspěšně a kvalitně. Umí potřebné certifikace na ISO 14001/2015 pro ŽP, má zkušenosti s vedením lidí, znalost norem, vedením školení. Anglický jazyk písemnou formou zvládne – reporty. Je to příjemný pán, který má rád humor. Je vstřícný a na svůj věk flexibilní. Rád by našel uplatnění v oboru a změnil pracovní místo v okolí Liberce. 

Ekologie: správce systémové dokumentace k EMS – tvorba, aktualizace a distribuce na jednotlivá pracoviště, • interní auditor EMS, • vedení databáze evidence nápravných opatření na neshody z auditů – sledování jejich odstraňování, • organizace rozmístění a značení sběrných prostředků na odpady, předpisů, • organizace odvozů ostatních a nebezpečných odpadů oprávněnou osobou, • vedení průběžné evidence odpadů v programu EVI 8, • zpracování a odeslání ročního hlášení o evidenci odpadů prostřednictvím systému ISPOP, • zpracování a odeslání ročního hlášení o znečišťování ovzduší prostřednictvím systému ISPOP, • zajišťování autorizovaného měřrní emisí u středního zdroje znečišťování, • znalost normy ISO 14001/2015 – její implementace

BOZP a PO • technik BOZP se zkouškou odborně způsobilé osoby v prevenci rizik v oblasti BOZP, • správce systémové dokumentace k BOZP- tvorba, aktualizace a distribuce na jednotlivá pracoviště, • interní auditor OHSAS 18001, • provádění pravidelných prověrek BOZP ve spolupráci s externí OZO v BOZP, • vedení úrazové komise, • vedení databáze evidence nápravných opatření na neshody z prověrek – sledování jejich odstraňování, • každodenní kontrola dodržování BOZP na pracovištích, PO • odpovědná osoba za společnost pro externí OZO v PO – praktická realizace zásad PO ve společnosti.

NOVINKY

Novinky

Vybrané příklady našich vážených klientů
 

BNFC zpravodaj

Stáhněte si náš atuální zpravodaj, který je k dispozici v online verzi. Najdete zde aktuálně dostupné lidské zdroje ve Vašem regionu, semináře, školení, tipy, rady, zajímavosti.

Jižní Morava - zde

Východní Čechy - zde

Severní Čechy - zde

České Budějovice - zde

Plzeňský kraj - zde

Praha - zde

Severní Morava - zde

Liberecký kraj - zde

Najdete nás na Facebooku

7 TRENDŮ, KTERÉ PŘINESLA RECESE DO VZDĚLÁVÁNÍ
Bylo, nebylo. V porevolučním období, v čase velkých rozjezdů a plánů, kdy se firmám dařilo, vzkvétaly a snažily se z trhu urvat co největší díl, kralovaly ve vzdělávání velké rozvojové projekty. Zejména oblast obchodu byla notně posilována, zatímco manažerské vzdělávání přicházelo někdy na řadu až ve druhém kole. S recesí se mnohé změnilo. Více zde.

Zastoupení Východní Čechy
Společnost Bénéficielle, s.r.o. znovu otevřela svou kancelář Východní Čechy.
Provoz kancelářen řídí zkušená konzultantka Andrea Brenkušová.
Kontakty na ní naleznete v rubrice kontakty.

Stáhněte si aktuální znění Zákoníku práce
Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2013, naposledy novelizován zákonem č. 385/2012 Sb. ze dne 24.10.2012. Stáhněte zde

Spolupracujeme:

Víte, že:

Existuje jev, který popisuje termin "vnitřní výpověď? Je to vědomá rezignace zaměstnanců. Konec angažovanosti, osobního nasazaní a obětavosti ve prospěch zaměstnavatele. Spolupracovníci, kteří vnitřně vypověděli, nejsou již dále připraveni aktivně se angažovat ve prospěch svého zaměstnavatele a redukují svoji výkonnost na to co se jim výslovně nařídí.
Ve svém důsledku jsou v takové situaci poraženými obě strany. Z pohledu organizace zůstává nevyužit hlavní - lidský potenciál. Organizace s vyšší mírou vnitřních výpovědí má problém s realizací i drobných rozvojových projektů. Postiženi spolupracovníci trpí stresem a frustrací.
Postiženou organizaci stojí vnitřní výpovědi každoročně milióny.

Citát pro zítřek:

George Maxwell: Jsou dvě věci, ke kterým lidi jen těžko přimějete:
Přemýšlet o věcech a provádět je v pořadí podle jejich důležitosti.
Právě v této dovednosti ale spočívá rozdíl mezi profesionálem a amatérem.