PRODUKTY:

Řekli o nás...

Air Technology, s.r.o.

Díky spolupráci s Bénéficielle mnohem efektivněji rozvíjíme náš tým spolupracovníků a to jak v oblasti obchodní , tak projektové či realizační.
Ing. Petr Polách, MBA, Business development manager


BOZP a PO specialista s potřebnými zkouškami a praxí

Uchazeč je povahou mladý 50tník, komunikativní, pozitivně smýšlející, má bohaté zkušenosti z praxe. Od roku 2015 zastává v jednom výrobním závodě v regionu pozici BOZP, PO a ŽP technika. Má zkušenosti s vedením lidí, vedením projektů, audity, inspekcemi.

Inspekce v oblastech životního prostředí, inspektorátu práce a hygienické stanice byly pod jeho vedením bez nálezu a připomínek. Pracuje tudíž úspěšně a kvalitně. Umí potřebné certifikace na ISO 14001/2015 pro ŽP, má zkušenosti s vedením lidí, znalost norem, vedením školení. Anglický jazyk písemnou formou zvládne – reporty. Je to příjemný pán, který má rád humor. Je vstřícný a na svůj věk flexibilní. Rád by našel uplatnění v oboru a změnil pracovní místo v okolí Liberce. 

Ekologie: správce systémové dokumentace k EMS – tvorba, aktualizace a distribuce na jednotlivá pracoviště, • interní auditor EMS, • vedení databáze evidence nápravných opatření na neshody z auditů – sledování jejich odstraňování, • organizace rozmístění a značení sběrných prostředků na odpady, předpisů, • organizace odvozů ostatních a nebezpečných odpadů oprávněnou osobou, • vedení průběžné evidence odpadů v programu EVI 8, • zpracování a odeslání ročního hlášení o evidenci odpadů prostřednictvím systému ISPOP, • zpracování a odeslání ročního hlášení o znečišťování ovzduší prostřednictvím systému ISPOP, • zajišťování autorizovaného měřrní emisí u středního zdroje znečišťování, • znalost normy ISO 14001/2015 – její implementace

BOZP a PO • technik BOZP se zkouškou odborně způsobilé osoby v prevenci rizik v oblasti BOZP, • správce systémové dokumentace k BOZP- tvorba, aktualizace a distribuce na jednotlivá pracoviště, • interní auditor OHSAS 18001, • provádění pravidelných prověrek BOZP ve spolupráci s externí OZO v BOZP, • vedení úrazové komise, • vedení databáze evidence nápravných opatření na neshody z prověrek – sledování jejich odstraňování, • každodenní kontrola dodržování BOZP na pracovištích, PO • odpovědná osoba za společnost pro externí OZO v PO – praktická realizace zásad PO ve společnosti.

NOVINKY

Novinky

Vybrané příklady našich vážených klientů
 

BNFC zpravodaj

Stáhněte si náš atuální zpravodaj, který je k dispozici v online verzi. Najdete zde aktuálně dostupné lidské zdroje ve Vašem regionu, semináře, školení, tipy, rady, zajímavosti.

Jižní Morava - zde

Východní Čechy - zde

Severní Čechy - zde

České Budějovice - zde

Plzeňský kraj - zde

Praha - zde

Severní Morava - zde

Liberecký kraj - zde

Najdete nás na Facebooku

7 TRENDŮ, KTERÉ PŘINESLA RECESE DO VZDĚLÁVÁNÍ
Bylo, nebylo. V porevolučním období, v čase velkých rozjezdů a plánů, kdy se firmám dařilo, vzkvétaly a snažily se z trhu urvat co největší díl, kralovaly ve vzdělávání velké rozvojové projekty. Zejména oblast obchodu byla notně posilována, zatímco manažerské vzdělávání přicházelo někdy na řadu až ve druhém kole. S recesí se mnohé změnilo. Více zde.

Zastoupení Východní Čechy
Společnost Bénéficielle, s.r.o. znovu otevřela svou kancelář Východní Čechy.
Provoz kancelářen řídí zkušená konzultantka Andrea Brenkušová.
Kontakty na ní naleznete v rubrice kontakty.

Stáhněte si aktuální znění Zákoníku práce
Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2013, naposledy novelizován zákonem č. 385/2012 Sb. ze dne 24.10.2012. Stáhněte zde

Spolupracujeme:

Víte, že ....

Na čelním místě v černé knize manažerských hříchů je -nedůslednost!
Kdosi moudrý prohlásil: „Jediná věc, ve které jsme my lidé opravdu důslední, je naše nedůslednost.“ V tomto bodě mají manažeři opravdový problém. Jestliže vyhlásí změnu, zadají úkol, domluví se na čemkoli,... a zapomenou se zeptat, zda k tomu opravdu došlo, jednoduše nebudou mít výsledky.

Citát dne

Brown H. Jackson: Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill...