PRODUKTY:

Řekli o nás...

NAVERTICA, a.s.

S projektovým manažerem od Bénéficielle jsme schopni řídit složité a překrývající se implementační projekty MS Dynamics v časovém komfortu, vymezeném finančním rámci, strukturovaně a především lidsky.
Ing. Martin Ingr, MBA, výkonný ředitel


7 TRENDŮ, KTERÉ PŘINESLA RECESE DO VZDĚLÁVÁNÍ

Bylo, nebylo. V porevolučním období, v čase velkých rozjezdů a plánů, kdy se firmám dařilo, vzkvétaly a snažily se z trhu urvat co největší díl, kralovaly ve vzdělávání velké rozvojové projekty. Zejména oblast obchodu byla notně posilována, zatímco manažerské vzdělávání přicházelo někdy na řadu až ve druhém kole. S recesí se mnohé změnilo. Více zde.

Kdo neuteče, nepřežije? Spíše, kdo se nepřizpůsobí, toho změny a tlaky mohly (a mohou) snáze smést ze scény. Ten, kdo sleduje aktuální náladu na vzdělávacím trhu, dělá nejlépe. Jaké trendy tedy zavířily firemní atmosférou a transformovaly vzdělávací trh?

Trend #1: Interní vzdělávání

Firmy se naučily postupně si budovat své interní vzdělávací týmy, vůči čemuž vzdělávací instituce nemohou být lhostejné. Vznikají tak projekty pro trénink interních koučů a mnoho z rozvojových programů si firmy organizují samy. Vzdělanost lidí navíc dosáhla vyšší úrovně, díky čemuž se za tu dobu vytrénovalo určité množství lidí, kteří jsou najímáni jako interní trenéři zvenčí, ale i zevnitř přestupem na tuto pozici.

Trend #2: Překvapte nás

V současné době zvláštní fenomén. Čekali bychom spíše opak vzhledem k přísnějšímu dohledu nad financováním vzdělávání. Dříve si společnosti zanalyzovaly své potřeby a poptávaly konkrétní vzdělávací programy, dnes chtějí novinky a hledají toho, kdo je požadované znalosti a dovednosti naučí jinak. Navíc když už firma objednává externího dodavatele vzdělávání, často poptává zejména nadstavbové a pokročilejší kurzy. To proto, že za více než dvacet let již zaměstnanci firem získali určité povědomí o základních manažerských dovednostech a chtějí zkrátka víc.

Trend #3: Umíš? A aplikuješ?

Jev, který byl vždy žádaný, avšak málokdy úspěšně dotažený do konce – převést získané vědomosti do praxe. V současnosti nutný požadavek firem. Co to tedy znamená pro vzdělávací instituce? Nutnost přidat ke klasickým tréninkovým programům také koučovací programy a přizvat externí supervizory. Nastal trend stínování, tedy role kouče nikoliv jen jako poradce mezi čtyřma očima u stolu, ale kouče jako supervizora, který dohlíží na reálné praktikování získaných znalostí a dovedností manažera v praxi. Dochází tedy k většímu splynutí externistů s firmou.

Trend #4: Už to není jen o cílech

Změna je život, tudíž se poslední dobou objevují vzdělávací projekty orientované jednak na zlepšení business cílů, ale zároveň podporují také kulturní změnu ve společnosti, kdy se manažeři učí přemýšlet jinak. Dříve jste se zúčastnili například dvoudenního tréninku delegování, kdy jste se tuto vlastnost učili, dnes se v komplexním vzdělávání o delegování de facto ani nemluví. Dostanete nástroje pro rozvoj podřízených. Naučíte se jim zadávat úkoly, poskytovat zpětnou vazbu, ale i podnítit je k vlastnímu uvažování nad cíli a úkoly pro další období. Cíl, tedy naučit se delegovat, už „není prioritní“, namísto toho se učíte pracovat s podřízenými, a tudíž zvyšujete i kompetence o úroveň níže.

Trénink, supervize, stínování, koučink… Komplexní vzdělávání zabere roky, než se naučíte vše aplikovat, ale když se žádný z kroků nepodcení, pak bude dopad dlouhodobý. Manažeři se sami stávají mentory pro své podřízené, které nadále sami rozvíjejí, a jsme opět u interního vzdělávání.

Trend #5: Změna dosažená tréninkem je k ničemu bez procesní optimalizace

Samotný trénink, koučink a vše ostatní je neefektivní bez adekvátního uspořádání procesů ve firmě. V mnoha odvětvích jako je průmysl a výroba je štíhlý management a optimalizace na denním pořádku. Mnohá administrativní odvětví a oblast služeb se však stále teprve učí hledat svá úzká místa. Často ovšem při tom naráží na interní slepotu, tudíž je pro ně pohled zvenčí přínosem.

Trend #6: Za méně peněz více muziky

Cena, která po recesi nastavila laťku vzdělávacím službám, zamávala i s kvalitou služeb. Firmy, ačkoliv šetří finance, se stále potřebují rozvíjet a cena tak vyhrává na úkor dlouholetého know-how, které bývá mnohdy upozaděno. Nebo je naopak klienty vyžadována stále větší péče a jsou požadovány mnohem sofistikovanější dodávky rozvojových služeb. Z externích dodavatelů služeb se tak mnohdy stává outsourcovaný multifunkční dodavatel pro něhož vzdělávání už není zdaleka tím jediným, čím firmu zabezpečuje. Nekončícím trendem navíc zůstává snaha zajistit finance na vzdělávání pokud možno i nadále z Evropských fondů.

Stálý trend #7: Vzdělávejte, ale dovnitř vás nepustíme

Firmy se vždy bály o své vlastní know-how a tudíž si málokdy pustily externí společnosti dovnitř. A přesto je business výsledek a optimalizace procesů pro ně zásadní. Jak toho tedy docílit? Pro vzdělávací instituce se tak nabízí možnost zabezpečit takový praktický dopad skrze konkrétní zlepšovací projekty například v rámci programu Six Sigma nebo interního talent managementu, které mají efekt na výsledky firmy. Sledování výsledků tréninku u takto konkrétních projektů pak navíc má často vedlejší pozitivní efekt, tedy že se při dobré vůli a troše štěstí vzdělávací programy zaplatí samy.

NOVINKY

Novinky

Vybrané příklady našich vážených klientů
 

BNFC zpravodaj

Stáhněte si náš atuální zpravodaj, který je k dispozici v online verzi. Najdete zde aktuálně dostupné lidské zdroje ve Vašem regionu, semináře, školení, tipy, rady, zajímavosti.

Jižní Morava - zde

Východní Čechy - zde

Severní Čechy - zde

České Budějovice - zde

Plzeňský kraj - zde

Praha - zde

Severní Morava - zde

Liberecký kraj - zde

Najdete nás na Facebooku

7 TRENDŮ, KTERÉ PŘINESLA RECESE DO VZDĚLÁVÁNÍ
Bylo, nebylo. V porevolučním období, v čase velkých rozjezdů a plánů, kdy se firmám dařilo, vzkvétaly a snažily se z trhu urvat co největší díl, kralovaly ve vzdělávání velké rozvojové projekty. Zejména oblast obchodu byla notně posilována, zatímco manažerské vzdělávání přicházelo někdy na řadu až ve druhém kole. S recesí se mnohé změnilo. Více zde.

Zastoupení Východní Čechy
Společnost Bénéficielle, s.r.o. znovu otevřela svou kancelář Východní Čechy.
Provoz kancelářen řídí zkušená konzultantka Andrea Brenkušová.
Kontakty na ní naleznete v rubrice kontakty.

Stáhněte si aktuální znění Zákoníku práce
Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2013, naposledy novelizován zákonem č. 385/2012 Sb. ze dne 24.10.2012. Stáhněte zde

Spolupracujeme:

Víte, že :

Na čelním místě v černé knize manažerských hříchů je - Nemám čas!
„Nestíhám“ je v podnicích tak častá mantra, že už se nad ní téměř nikdo nepozastaví. Jestliže manažer nemá čas, co potom jeho lidé? Buď není schopen delegovat, má problémy se sebe-organizací a nebo není schopen zajistit posily pro přetížený tým. Selhal.

Jak na to:

Benjamin Franklin: Většina lidí je tak stresovaná, jak sami chtějí. První krok proto, abyste od života získali to, co chcete, je rozhodnout se, co to je.