PRODUKTY:

Řekli o nás...

Novem car interior design k. s.

Lektor z firmy BNFC pro nás připravil školení na používání LinkedInu, přesně dle našich požadavků.

Školení bylo perfektně připravené a profesionálně vedené.

Zuzana Pendyková, HR manažerka


Ekolog, BOZP a PO

 

Uchazeč je 40tník. Má přes 10 let praxe primárně jako ekolog, je vystudovaný v oboru Ekologie a odpadového hospodářství v Brně a fakultě životního prostředí v Ústí nad Labem. Aktuálně působí jako poradce pro 20 firem kde poskytuje poradenství v oblasti ekologie, vodního a odpadového hospodářství. Moc rád by si rozšířil působnost o BOZP a PO a pracoval pro jednu firmu. Věří, že by se rychle zapracoval a zaučil. Bydlí v okolí Liberce.

 

Jeho aktuální praxí je poradenství na úseku ochrany ovzduší, odpadové hospodářství, chemické látky a směsi, vodní hospodářství, integrovaná prevence, obalové hospodářství. Tvorba dokumentace (havarijní plány, povodňové plány, ekologická újma, protokol o nezařazení atd.), hlášení ISPOP. Vyřizování povolení na úseku ŽP, jednání se státní správou a samosprávou. Zastupování při kontrolách ČIŽP, vyřizování souhlasů, evidence odpadů, provozní řády, zpracování ročních hlášení.  Chemické látky, protokoly o nezařazení, ovzduší, voda, IRZ, odpady, ekologická újma…. Legislativa, poradenství.  Školení u zákazníků. Zastupování při kontrolách ČIŽP. Práce s programem EVI. 2016. zastupování na jednáních se státní správou i samosprávou, tvorba a aktualizace provozních řádů zařízení, IPPC, EMS, spolupráce při evidenci odpadů, zajišťování monitoringu, zpracování ročních hlášení, ISPOP, legislativa, vedení seznamu neshod – spolupráce v rámci oddělení EMS při aktualizaci a zavádění systému řízení…. Aktualizace směrnic v rámci ISO 14001 Účast při enviromentálních auditech. Má kurz vzorkování odpadů a ekologie. Anglický jazyk tolik nevyužívá, potřeboval by pravidelné vzdělávání. Je to odborný pracovník, proaktivní, zajímá se o novinky a trendy v oboru. Je zvyklý komunikovat na rozličných úrovních s různými typy lidí. Má rodinu – 1 dítě. Je motivovaný a učenlivý.

Místo pracoviště: Liberec +40 km
Mzdové očkávání:  50.000,-

 

NOVINKY

Novinky

Vybrané příklady našich vážených klientů
 

BNFC zpravodaj

Stáhněte si náš atuální zpravodaj, který je k dispozici v online verzi. Najdete zde aktuálně dostupné lidské zdroje ve Vašem regionu, semináře, školení, tipy, rady, zajímavosti.

Jižní Morava - zde

Východní Čechy - zde

Severní Čechy - zde

České Budějovice - zde

Plzeňský kraj - zde

Praha - zde

Severní Morava - zde

Liberecký kraj - zde

Najdete nás na Facebooku

7 TRENDŮ, KTERÉ PŘINESLA RECESE DO VZDĚLÁVÁNÍ
Bylo, nebylo. V porevolučním období, v čase velkých rozjezdů a plánů, kdy se firmám dařilo, vzkvétaly a snažily se z trhu urvat co největší díl, kralovaly ve vzdělávání velké rozvojové projekty. Zejména oblast obchodu byla notně posilována, zatímco manažerské vzdělávání přicházelo někdy na řadu až ve druhém kole. S recesí se mnohé změnilo. Více zde.

Zastoupení Východní Čechy
Společnost Bénéficielle, s.r.o. znovu otevřela svou kancelář Východní Čechy.
Provoz kancelářen řídí zkušená konzultantka Andrea Brenkušová.
Kontakty na ní naleznete v rubrice kontakty.

Stáhněte si aktuální znění Zákoníku práce
Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2013, naposledy novelizován zákonem č. 385/2012 Sb. ze dne 24.10.2012. Stáhněte zde

Spolupracujeme:

Víte, že ...

Na čelním místě v černé knize manažerských hříchů je - Protože jsem tak rozhodl!
Jestliže člověk sklouzne k aroganci typu: „Protože to tak prostě je!“, potom prohrál. Prohrál manažer, jeho podřízení i společnost, pro kterou má pracovat.Není čas, ochota, došly argumenty... výmluv je hodně. Jediným výsledkem takového chování je špatná nálada, pasivita, nízká kvalita a ohlížení se po novém místě.

Citát dne

Brown H. Jackson: Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill...